1 3 4 5 8 9 10 11 12

Cestovný poriadok - linka č.9 MHD Levice

Všetky cestovné poriadky

MHD 9 Malý Kiar - Vinohrady - Nám. Šoltésovej - Rybníky III - AS-Žel.stanica - Poliklinika - Malý Kiar

Platí od 10.12.2017

17 1 5 61 9 12 11 19 39 21 23 29 33 35 3 41 15 43
1 Malý Kiar – obec . . . . . . . . . 5:52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:50 19:20
2 Malý Kiar – horný koniec . . . . . . . . . 5:53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:51 19:21
3 Kalinčiakovo – kúpalisko . . . . . . . . . 5:55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:53 19:23
4 Kalinčiakovo – Vápenka . . . . . . . . . 5:56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:55 19:25
5 Kalinčiakovo – Jednota . . . . . . . . . 5:58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:57 19:27
6 Strážny vrch . . . . . . . . . 6:00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:59 19:29
7 Svätojánska pustatina . . . . . . . . . 6:01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:00 19:30
8 Vinohrady, Teheľňa . . . . . . . . . 6:02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18:01 19:31
9 Kuzmányho ulica . . . . . . . . . < . . . . . . . . . 9:27 . . . 11:28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . < <
10 Vinohradnícka . . . . . . . . . < . . . . . . . . . 9:28 . . . 11:29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . < <
11 Vojenská-MŠ 4:39 . . . . . . < . . . 7:03 . . . 9:30 . . . 11:30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . < <
12 Lipová ul. 4:40 . . . . . . < . . . 7:04 . . . 9:31 . . . 11:31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . < <
13 Vinohrady, sídlisko 4:45 . . . 5:35 6:05 . . . 7:05 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 15:05 15:30 16:30 17:35 18:05 19:35
14 Vinohrady – rázc. 4:46 . . . 5:36 6:06 . . . 7:06 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36 13:36 15:06 15:31 16:31 17:36 18:06 19:36
15 Družstevnícka ulica 4:48 . . . 5:38 6:08 . . . 7:08 8:38 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 15:08 15:33 16:33 17:38 18:08 19:38
16 Poliklinika 4:50 . . . 5:40 6:10 . . . 7:10 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 15:10 15:35 16:35 17:40 18:10 19:40
17 Nám.hrdinov,pošta 4:52 . . . 5:42 6:12 . . . 7:12 8:42 9:42 10:42 11:42 12:42 13:42 15:12 15:37 16:37 17:42 18:12 19:42
18 nám.Šoltésovej 4:55 . . . 5:44 6:14 . . . 7:15 8:44 9:44 10:44 11:44 12:44 13:44 15:14 15:39 16:39 17:44 18:14 19:44
19 ZsVAK 4:57 . . . 5:46 6:15 . . . 7:17 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 15:16 15:41 16:41 17:46 18:16 19:45
20 Saratovská, Rybníky II. 4:59 . . . 5:48 6:16 . . . 7:19 8:48 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 15:18 15:43 16:43 17:48 18:18 19:46
21 Rybníky III.,Koruna 5:01 . . . 5:49 6:18 . . . 7:21 8:49 9:49 10:49 11:49 12:49 13:49 15:19 15:44 16:44 17:49 18:19 19:48
22 Perecká, Rybníky III. 5:04 . . . 5:52 6:20 6:35 7:24 8:52 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 15:22 15:47 16:47 17:52 18:22 19:51
23 Rybníky III.,kostol 5:05 . . . 5:54 6:21 6:37 7:25 8:54 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 15:24 15:49 16:49 17:54 18:24 19:53
24 Pozemné stavby 5:07 . . . 5:56 6:22 6:39 7:27 8:56 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 15:26 15:51 16:51 17:56 18:26 19:54
25 Levitex < . . . 5:58 < 6:40 7:29 < < < < < < 15:28 < < < < <
26 Arriva 5:09 . . . < 6:24 < < 8:58 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 < 15:53 16:53 17:58 18:28 19:56
27 autobusová stanica č.30 5:10 . . . 6:00 6:26 6:42 7:31 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:30 15:55 16:55 18:00 18:30 20:00
27 autobusová stanica č.30 . . . 5:28 6:01 6:26 6:43 7:32 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:31 15:56 16:56 18:01 18:31 20:01
28 Gymnázium . . . 5:30 6:03 6:28 6:45 7:34 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:33 15:58 16:58 18:03 18:33 20:03
29 Podlužianka . . . 5:31 6:05 6:30 < 7:36 < < < < < 14:05 15:35 < < < 18:34 <
30 SLSP . . . 5:32 6:06 6:31 < 7:37 < < < < < 14:06 15:36 < < < 18:35 <
31 Turecký rad . . . < < < 6:46 < 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 < < 16:00 17:00 18:05 < 20:04
32 TESCO, hypermarket . . . < < < < < 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 < < 16:02 17:02 18:07 < 20:07
33 CITY PARK . . . < < < < < 9:09 10:09 11:09 12:09 13:09 < < 16:04 17:04 18:09 < <
34 Koháryho ul. . . . < < < 6:48 < < < < < < < < < < < < <
35 ul.P.O.Hviezdoslava . . . < < < 6:50 < 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 < < 16:06 17:06 18:11 < 20:09
18 nám.Šoltésovej . . . 5:34 6:08 6:33 < 7:39 < < < < < 14:08 15:38 < < < 18:37 <
18 nám.Šoltésovej . . . 5:34 6:08 6:33 < 7:39 < < < < < 14:08 15:38 < < < 18:37 <
36 Nám.hrdinov,Hotel Lev . . . 5:36 6:10 6:35 6:52 7:41 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:10 15:40 16:08 17:08 18:13 18:40 20:11
16 Poliklinika . . . 5:37 6:12 6:36 6:54 7:43 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:12 15:42 16:10 17:10 18:15 18:42 20:12
15 Družstevnícka ulica . . . 5:38 6:14 6:38 6:56 7:45 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:14 15:44 16:12 17:11 18:17 18:43 20:13
14 Vinohrady – rázc. . . . < 6:16 6:39 6:58 7:47 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:16 15:46 16:14 17:12 18:18 18:44 20:14
13 Vinohrady, sídlisko . . . < 6:17 6:41 7:00 7:48 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:18 15:48 16:17 17:13 18:20 18:46 20:15
12 Lipová ul. . . . < . . . . . . . . . . . . 9:21 . . . 11:21 . . . 13:21 14:20 15:50 16:18 < . . . < . . .
11 Vojenská-MŠ . . . < . . . . . . . . . . . . 9:22 . . . 11:22 . . . 13:22 14:21 15:51 16:19 < . . . < . . .
10 Vinohradnícka . . . < . . . . . . . . . . . . 9:23 . . . 11:23 . . . 13:23 14:22 15:52 16:20 < . . . < . . .
9 Kuzmányho ulica . . . < . . . . . . . . . . . . 9:24 . . . 11:24 . . . . . . 14:24 15:53 16:21 < . . . < . . .
8 Vinohrady, Teheľňa . . . 5:40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:15 . . . 18:47 . . .
7 Svätojánska pustatina . . . 5:41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:16 . . . 18:49 . . .
6 Strážny vrch . . . 5:42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:18 . . . 18:51 . . .
5 Kalinčiakovo – Jednota . . . 5:45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:21 . . . 18:54 . . .
4 Kalinčiakovo – Vápenka . . . 5:46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:23 . . . 18:56 . . .
3 Kalinčiakovo – kúpalisko . . . 5:47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:25 . . . 18:58 . . .
2 Malý Kiar – horný koniec . . . 5:49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:27 . . . 18:59 . . .
1 Malý Kiar – obec . . . 5:50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:28 . . . 19:00 . . .