1 3 4 5 8 9 10 11 12

Cestovný poriadok - linka č.4 MHD Levice

Všetky cestovné poriadky

MHD 4 Tabaková - AS-Žel.stanica - Nám. Šoltésovej - Poliklinika - Vinohrady - Malý Kiar

Platí od 10.12.2017

1 3 9 7 21 11 5 13 15 17 6 4 8 10 2 14 16 12
5:14 6:18 7:21 8:50 9:50 11:20 . . . 13:20 14:42 15:50 1 ul.28.októbra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5:15 6:19 7:22 8:51 9:51 11:21 . . . 13:21 14:43 15:51 2 Dóžová ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5:16 6:21 7:23 8:53 9:53 11:23 . . . 13:23 14:45 15:53 3 Sokolovská I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5:17 6:22 7:24 8:54 9:54 11:24 . . . 13:24 14:46 15:54 4 Sokolovská II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
< < < < < < . . . < < < 5 autobusová stanica č.31 . . . . . . 10:34 13:28 . . . 14:51 16:51 . . .
< < < < < < . . . < < < 6 ul.Dopravná . . . . . . 10:33 13:26 . . . 14:48 16:49 . . .
< < < < < < . . . < < < 4 Sokolovská II. . . . . . . 10:30 13:24 . . . 14:46 16:47 . . .
< < < < < < . . . < < < 3 Sokolovská I. . . . . . . 10:29 13:23 . . . 14:45 16:46 . . .
< < < < < < . . . < < < 2 Dóžová ulica . . . . . . 10:28 13:21 . . . 14:43 16:44 . . .
< < < < < < . . . < < < 1 ul.28.októbra . . . . . . 10:27 13:20 . . . 14:42 16:43 . . .
< < < < < < . . . < < < 7 Tabaková ulica . . . . . . 10:26 13:19 . . . 14:39 16:41 . . .
< 6:24 7:26 8:56 9:56 11:26 . . . 13:26 14:48 15:56 6 ul.Dopravná . . . . . . 10:25 13:18 . . . 14:38 16:40 . . .
< < < < < < . . . < < < 8 autobusová stanica č.28 . . . . . . 10:24 13:17 . . . 14:37 16:39 . . .
< < < < < < . . . < < < 8 autobusová stanica č.28 . . . 7:30 10:24 13:17 . . . 14:37 16:39 . . .
5:21 6:26 7:28 8:57 9:58 11:27 . . . 13:28 14:50 15:58 5 autobusová stanica č.31 . . . < < < . . . < < . . .
5:21 6:30 7:35 9:00 . . . 11:30 . . . 13:31 14:51 16:02 5 autobusová stanica č.31 . . . < < < . . . < < . . .
5:22 6:32 < 9:02 . . . < . . . < < < 9 Arriva . . . < < < . . . < < 23:00
< < 7:37 < . . . 11:32 . . . 13:32 14:53 16:04 10 Lidl . . . 7:27 10:22 13:15 . . . 14:36 16:38 <
5:23 6:34 7:39 9:04 . . . 11:34 . . . 13:34 < 16:06 11 ul.Kpt.Nálepku . . . 7:25 10:21 13:13 . . . 14:35 16:37 <
5:24 6:36 < 9:06 . . . 11:36 . . . 13:36 < 16:08 12 ZsVAK . . . 7:24 10:19 13:11 . . . 14:33 16:35 <
5:26 6:39 7:43 9:09 . . . 11:39 . . . 13:39 14:55 16:11 13 nám.Šoltésovej . . . 7:22 10:17 13:09 . . . 14:31 16:33 <
< < < < . . . < . . . < . . . < 14 Nám.hrdinov,pošta . . . 7:20 10:15 13:07 . . . 14:29 16:31 <
5:27 6:41 7:45 9:11 . . . 11:41 . . . 13:41 . . . 16:13 15 Nám.hrdinov,Hotel Lev . . . < < < . . . < < <
5:29 6:43 7:47 9:13 . . . 11:43 . . . 13:43 . . . 16:15 16 Poliklinika . . . 7:17 10:13 13:05 . . . 14:27 16:29 <
5:30 6:44 7:49 9:14 . . . 11:44 . . . 13:44 . . . 16:16 17 Družstevnícka ulica . . . 7:16 10:11 13:03 . . . 14:25 16:27 22:57
5:31 6:46 7:51 9:15 . . . 11:45 . . . 13:45 . . . 16:17 18 Vinohrady, Teheľňa . . . 7:14 10:09 13:01 . . . 14:24 16:26 22:56
5:32 < 7:54 9:17 . . . < 12:50 13:47 . . . < 19 Vinohrady, sídlisko 5:03 < 10:08 < 13:03 14:23 < <
. . . 6:46 . . . 9:18 . . . 11:46 12:51 13:48 . . . 16:18 18 Vinohrady, Teheľňa 5:01 7:14 10:06 13:01 13:01 14:21 16:26 <
. . . 6:47 . . . 9:19 . . . 11:47 12:52 13:49 . . . 16:19 20 Svätojánska pustatina 5:00 7:13 10:05 13:00 13:00 14:20 16:25 22:54
. . . 6:48 . . . 9:20 . . . 11:48 12:53 13:50 . . . 16:20 21 Strážny vrch 4:59 7:11 10:03 12:58 12:59 14:18 16:23 22:53
. . . 6:51 . . . 9:23 . . . 11:51 12:56 13:53 . . . 16:23 22 Kalinčiakovo – Jednota 4:57 7:08 10:00 12:55 12:57 14:15 16:20 22:50
. . . 6:53 . . . 9:25 . . . 11:53 . . . 13:55 . . . 16:25 23 Kalinčiakovo – Vápenka 4:55 7:05 9:55 12:50 . . . 14:10 16:15 . . .
. . . 6:56 . . . 9:28 . . . 11:56 . . . 13:58 . . . 16:28 24 Kalinčiakovo – kúpalisko 4:54 7:02 9:53 12:48 . . . 14:08 16:13 . . .
. . . 6:58 . . . 9:30 . . . 11:58 . . . 14:00 . . . 16:30 25 Malý Kiar – horný koniec 4:52 7:01 9:51 12:46 . . . 14:06 16:11 . . .
. . . 7:00 . . . 9:32 . . . 12:00 . . . 14:02 . . . 16:32 26 Malý Kiar – obec 4:51 7:00 9:50 12:45 . . . 14:05 16:10 . . .