1 3 4 5 8 9 10 11 12

Cestovný poriadok - linka č.10 MHD Levice

Všetky cestovné poriadky

MHD 10 Malý Kiar - Vinohrady - Tesco - AS-Žel.stanica - Rybníky - Nám. Šoltésovej - Poliklinika - Vinohrady - Malý Kiar

Platí od 10.12.2017

1 61 3 5 55 57 9 7 13 15 19 17 21 11 23 25 39 29 33 35 37 45 41
1 Malý Kiar – obec . . . . . . 6:00 . . . . . . 7:02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Malý Kiar – horný koniec . . . . . . 6:01 . . . . . . 7:03 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Kalinčiakovo – kúpalisko . . . . . . 6:03 . . . . . . 7:05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Kalinčiakovo – Vápenka . . . . . . 6:04 . . . . . . 7:06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Kalinčiakovo – Jednota . . . . . . 6:06 . . . . . . 7:08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Strážny vrch . . . . . . 6:08 . . . . . . 7:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Svätojánska pustatina . . . . . . 6:09 . . . . . . 7:11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Vinohrady, Teheľňa . . . . . . 6:10 . . . . . . 7:12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Kuzmányho ulica . . . . . . < . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:07 . . . 14:45 15:53 16:52 . . . . . . . . .
10 Vinohradnícka . . . . . . < . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:08 . . . 14:46 15:54 16:53 . . . . . . . . .
11 Vojenská-MŠ 5:04 . . . < . . . . . . < 7:16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:09 . . . 14:47 15:55 16:54 . . . . . . . . .
12 Lipová ul. 5:05 . . . < . . . . . . < 7:17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:10 . . . 14:49 15:56 16:56 . . . . . . . . .
13 Vinohrady, sídlisko 5:09 . . . 6:13 6:35 6:35 7:15 7:25 7:55 . . . 8:55 9:55 . . . 10:55 . . . 12:15 13:15 . . . 14:55 16:00 17:00 18:45 20:00 21:45
14 Vinohrady – rázc. 5:10 . . . 6:14 6:36 6:36 7:16 7:26 7:56 . . . 8:56 9:56 . . . 10:56 . . . 12:16 13:16 . . . 14:56 16:01 17:01 18:46 20:01 21:46
15 Družstevnícka ulica 5:12 . . . 6:16 6:38 6:38 7:18 7:28 7:58 . . . 8:58 9:58 . . . 10:58 . . . 12:18 13:18 . . . 14:58 16:03 17:03 18:47 20:03 21:47
16 Poliklinika 5:14 . . . 6:18 6:40 6:40 7:20 7:30 8:00 . . . 9:00 10:00 . . . 11:00 . . . 12:20 13:20 . . . 15:00 16:05 17:04 18:49 20:05 21:48
17 Nám.hrdinov,pošta 5:16 . . . 6:20 6:42 6:42 7:22 7:32 8:02 . . . 9:02 10:02 . . . 11:02 . . . 12:22 13:22 . . . 15:02 16:07 17:06 18:51 20:07 21:50
18 ul.P.O.Hviezdoslava 5:18 . . . 6:21 < < 7:23 < < . . . < < . . . < . . . < < . . . < < < < < <
19 nám.Šoltésovej < . . . < 6:45 6:45 < 7:35 8:04 . . . 9:04 10:04 . . . 11:04 . . . 12:24 13:24 13:50 15:04 16:09 17:09 18:53 20:10 21:52
20 OD Pokrok < . . . < 6:47 6:47 < 7:38 8:07 . . . 9:06 10:06 . . . 11:06 . . . 12:26 13:26 13:52 15:06 16:11 17:11 18:55 20:12 21:53
21 TESCO, hypermarket < . . . < < < 7:25 < 8:10 . . . 9:09 10:09 . . . 11:08 . . . 12:29 13:28 < 15:08 16:13 17:14 18:57 20:14 21:55
22 CITY PARK < . . . < < < < < < . . . 9:11 10:11 . . . 11:11 . . . 12:32 13:31 < 15:11 16:16 17:17 18:59 < <
23 Podlužianka 5:21 . . . 6:23 6:49 6:49 7:27 7:41 8:12 . . . 9:13 10:13 . . . 11:13 . . . 12:34 13:33 13:54 15:13 16:18 17:19 19:02 20:16 21:57
24 ul.Dopravná 5:22 . . . 6:24 6:50 6:50 7:28 7:43 8:14 . . . 9:14 10:14 . . . 11:14 . . . 12:35 13:34 13:55 15:14 16:19 17:20 19:03 20:17 21:58
25 autobusová stanica č.30 < . . . 6:25 6:52 6:52 7:30 7:45 8:16 . . . 9:16 10:16 . . . 11:16 . . . 12:37 < 13:56 15:16 < 17:23 19:04 20:18 22:00
25 autobusová stanica č.30 < 5:25 . . . 6:52 . . . 7:30 . . . 8:18 8:00 9:17 10:17 10:00 11:17 12:00 12:38 < 13:56 15:17 < 17:24 19:05 20:18 22:00
26 Arriva < 5:27 . . . 6:54 . . . 7:32 . . . 8:19 8:02 9:18 10:18 10:02 11:18 12:02 12:39 < 13:58 15:18 < 17:25 19:06 20:20 22:01
27 autobusová stanica č.28 5:24 < . . . < . . . < . . . < < < < < < < < 13:35 < < 16:21 < < < <
27 autobusová stanica č.28 5:25 < . . . < . . . < . . . < < < < < < < < 13:35 < < 16:22 < < < <
28 Levitex 5:27 < . . . < . . . < . . . < < < < < < < < 13:37 < < 16:23 < < < <
29 Pozemné stavby 5:29 5:29 . . . 6:56 . . . 7:35 . . . 8:21 8:04 9:20 10:20 10:04 11:20 12:04 12:41 13:40 14:00 15:20 16:25 17:27 19:07 20:22 22:03
30 Perecká, Rybníky III. 5:32 5:31 . . . 6:59 . . . 7:38 . . . 8:24 8:06 9:22 10:22 10:06 11:22 12:06 12:43 13:42 14:02 15:22 16:27 17:29 19:09 20:24 22:05
31 Rybníky III.,Koruna 5:35 5:33 . . . 7:02 . . . 7:41 . . . 8:27 8:09 9:25 10:25 10:09 11:25 12:09 12:46 13:45 14:05 15:25 16:30 17:32 19:12 20:27 22:07
32 Saratovská, Rybníky II. 5:37 5:35 . . . 7:04 . . . 7:43 . . . 8:29 8:11 9:27 10:27 10:11 11:27 12:11 12:48 13:47 14:07 15:27 16:32 17:34 19:13 20:29 22:08
33 ZsVAK 5:39 5:36 . . . 7:06 . . . 7:45 . . . 8:31 8:13 9:29 10:29 10:13 11:29 12:13 12:50 13:49 14:09 15:29 16:34 17:36 . . . 20:30 22:09
19 nám.Šoltésovej 5:41 5:38 . . . 7:08 . . . 7:47 . . . 8:33 8:15 9:31 10:31 10:15 11:31 12:15 12:52 13:51 14:10 15:31 16:36 17:38 . . . 20:32 22:11
34 Nám.hrdinov,Hotel Lev 5:42 5:39 . . . 7:09 . . . 7:48 . . . 8:34 8:17 9:33 10:33 10:17 11:33 12:17 12:54 13:53 . . . 15:33 16:38 17:40 . . . 20:34 22:12
16 Poliklinika 5:44 5:40 . . . 7:10 . . . 7:50 . . . 8:36 8:19 9:35 10:35 10:19 11:35 12:19 12:56 13:55 . . . 15:35 16:40 17:42 . . . 20:36 22:13
15 Družstevnícka ulica 5:46 5:42 . . . 7:11 . . . 7:52 . . . 8:37 8:21 9:36 10:36 10:21 11:36 12:21 12:57 13:56 . . . 15:36 16:41 17:43 . . . 20:39 22:14
14 Vinohrady – rázc. 5:48 5:43 . . . 7:12 . . . 7:53 . . . 8:38 8:23 9:38 10:38 10:23 11:38 12:23 12:59 13:58 . . . 15:38 16:43 17:45 . . . 20:41 22:15
13 Vinohrady, sídlisko 5:49 < . . . 7:13 . . . 7:55 . . . 8:40 8:25 9:40 10:40 10:25 11:40 12:25 13:01 14:00 . . . 15:40 16:45 17:47 . . . 20:44 22:17
12 Lipová ul. < < . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:03 . . . . . . . . . . . . 17:48 . . . < . . .
11 Vojenská-MŠ 5:51 < . . . 7:15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:04 . . . . . . . . . . . . 17:49 . . . < . . .
10 Vinohradnícka . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:05 . . . . . . . . . . . . 17:50 . . . < . . .
9 Kuzmányho ulica . . . < . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . .
8 Vinohrady, Teheľňa . . . 5:44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:45 . . .
7 Svätojánska pustatina . . . 5:45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:46 . . .
6 Strážny vrch . . . 5:46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:48 . . .
5 Kalinčiakovo – Jednota . . . 5:48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:51 . . .
4 Kalinčiakovo – Vápenka . . . 5:49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Kalinčiakovo – kúpalisko . . . 5:50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Malý Kiar – horný koniec . . . 5:51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Malý Kiar – obec . . . 5:52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .