1 3 4 5 8 9 10 11 12

Linky, prevádzka a pravidlá MHD v Leviciach

mhd_na_stanici

Linky a ich prevádzka

Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje 9 autobusových liniek. Ich trasy sú zvolené tak, aby obslúžili celé mesto. Sieť zastávok je pomerne hustá.

Denné linky premávajú v čase cca 04:30 - 22:30. Najdôležitejšie autobusové linky jazdia v pracovných dňoch každých najviac 30 minút, večer a cez voľné dni každých najviac 60 minút.
MHD v nočných hodinách (t. j. medzi 22:30 a 04:30) nepremáva.
Časť liniek prechádza zastávkami v okolí centra - napríklad Námestie hrdinov, Hotel Lev, Námestie hrdinov, pošta, Námestie Šoltésovej, Obchodný dom Pokrok, či SLSP.

Cestovné lístky a pravidlá

Cestovný lístok je možné si zakúpiť až pri nástupe do vozidla - u vodiča, resp. v predajnom termináli pri 1. dverách. Od vydania platí po dobu prepravy vo vozidle (teda po konečnú zastávku spoja linky).

Pravidelní cestujúci si môžu zakúpiť čipovú kartu, ktorú je možné využiť na nákup jednorazových cestovných lístkov so zľavou.

Na všetkých linkách MHD je možné nastupovať iba 1. dverami.

V systéme MHD sú všetky zastávky stále.

Vozidlový park

Vozidlový park dopravcu na linkách MHD aktuálne tvorí približne 8 autobusov. Vyše 60 % zo všetkých vozidiel je aspoň čiastočne nízkopodlažných. Na niektorých spojoch liniek MHD sa však môžu objaviť i prímestské vozidlá dopravcu.

Zdroj: imhd.sk

  • 17.10.2017