1 3 4 5 8 9 10 11 12

Žiaci budú cestovať zadarmo

gav

Od 1. septembra 2017 budú žiaci základných škôl a osemročného gymnázia (triedy príma, sekunda, tercia a kvarta) cestovať v MHD zadarmo. Bezplatnú prepravu im umožní spoločný projekt mesta Levice a dopravcu Arriva. Cieľom projektu je ponúknuť rodičom alternatívne riešenie dopravy školopovinných detí a zlepšiť dopravnú situáciu v meste.

Vďaka tomuto pilotnému projektu môžu žiaci všetkých základných škôl v Leviciach a žiaci osemročného gymnázia (triedy príma, sekunda, tercia a kvarta) s trvalým pobytom v Leviciach, cestovať po celý deň na linkách MHD zdarma. Žiaci môžu využívať bezplatné cestovanie bez obmedzenia, teda aj počas prázdnin.

Podmienky využívania bezplatného cestovania v Leviciach:

  • trvalý pobyt v Leviciach,
  • byť žiakom jednej zo základných škôl alebo osemročného gymnázia (triedy príma, sekunda, tercia a kvarta) v Leviciach,
  • vlastniť čipovú kartu Arriva,
  • v prípade, že žiak už čipovú kartu Arriva vlastní, je potrebné, aby sa s ňou dostavil na obchodné miesto Arriva na autobusovej stanici v Leviciach, aby mu bezplatné cestovanie na karte nastavili,
  • preukázať sa vždy pri nástupe do autobusu vodičovi s čipovou kartou nastavenou na bezplatné cestovanie.

Zdroj: imhd.sk

  • 2.9.2017